Sunday, September 16, 2007

Kotor kotor

Ini...
Ini...
pandang ini.

Tangan bersih yang dikotorkan,
kotor kotor
ini tangan bersih yang kotor
sudah kotor lagi dikotori.

Ini...
Ini...
bukan tangan,
tetapi kotoran.

Saturday, September 15, 2007

Cerita cerita

Mari sini anakku,
Bapak ada cerita mahu didendangkan,
sebelum anak tidur.

Cerita, cerita, cerita, cerita, cerita.

Anakku,
janganlah kau ikuti Bapak,
kerana Bapak suka bercerita,
cerita untuk anak-anak bersuka,
cerita dusta berlapik nista,
cerita suka membawa duka.

Ini yang anak-anak tak tahu:
Cerita Bapak tersimpan bencana.

Thursday, September 13, 2007

di sini di sana

Di atas atas
belum tentu tempat orang atasan.

Di bawah bawah
belum tentu milik orang bawahan.